>> Info touringcars parkeren

Parkeren touringcars
Touringcarpassagiers kunnen in- en uitstappen op parkeerterrein Odapark. Om te parkeren worden de touringcars vervolgens naar de parkeerplaats aan de Margrietlaan geleid. Als de parkeerplaats vol is, worden de touringcars door verkeersregelaars doorgeleid naar de Hekerweg, om daar de bussen te parkeren. Touringcaroperators zijn geïnformeerd dat het verboden is om touringcars langdurig stationair te laten draaien. Hier wordt streng op toegezien.

Parkeeroverloop Hekerweg- Heek
Een groot deel van de bezoekers doet Kerststad Valkenburg per touringcar aan. Tijdens het 6-weekse evenement worden er ongeveer 900 touringcars verwacht. Om voldoende parkeerplaatsen te bieden aan deze touringcars richten we het parkeerterrein Prinses Margrietlaan in Valkenburg in als busparkeerplaats. Dit terrein biedt plek aan circa 45 touringcars. Dat is in de regel ruim voldoende. Op piekdagen verwachten we echte meer dan 100 touringcars. Als de parkeerplaats aan de Prinses Margrietlaan dan vol is, worden de touringcars doorgeleid naar de Hekerweg, om daar de bussen te parkeren.

De parkeeroverloop houdt in dat touringcars parkeren op de weghelft van Klimmen richting Valkenburg. Op dat moment zal éénrichtingsverkeer ingesteld worden in de richting van Klimmen. Chauffeurs worden opgevangen door verkeersregelaars. Zij wijzen aan waar touringcars geparkeerd kunnen worden. Hierbij houden zij rekening met zijwegen en erfaansluitingen. Naar verwachting zal op vijf zaterdagen gebruik gemaakt worden van de parkeeroverloop: 24 november en 1, 8, 15 en 22 december. Via de A79 wordt een omleidingsroute ingesteld voor gemotoriseerd verkeer. Hieronder worden de uitgangspunten van deze maatregel uitgelegd:

1. Er wordt gefaseerd geparkeerd op de Hekerweg. Dat betekent:
a. Touringcars worden eerst op Valkenburgs grondgebied opgevangen. De Hekerweg wordt op dat moment éénrichtingsverkeer richting Klimmen. De Hekerweg tussen de Hellebeukersweg en de rotonde blijft dan nog in twee richtingen bereikbaar;
b. Pas als er geen ruimte voor bus-parkeren meer is op Valkenburgs grondgebied, dan zal het gedeelte tussen Hellebeukersweg en de rotonde gebruikt worden. Op dat moment is ook het wegvak tussen de Hellebeukersweg en de rotonde éénrichtingsverkeer richting Klimmen;
2. Tijdens het éénrichtingsverkeer zijn altijd verkeersregelaars aanwezig;
3. Zijwegen en erfaansluitingen worden niet geblokkeerd;
4. Voetgangers en (brom-)fietsers kunnen de weg in twee richtingen blijven gebruiken;
5. De Hellebeukersweg blijft altijd bereikbaar voor verkeer in twee richtingen;
6. Het gedeelte van de Hekerweg tussen Nieuweweg en Hekerbeekweg blijft tweerichtingsverkeer;
7. Er wordt gehandhaafd op geluidoverlast van bijvoorbeeld stationair draaiende motoren.