Laadpaal voor elektrische auto aanvragen

Gemeente Valkenburg aan de Geul stimuleert het gebruik van elektrische auto’s/ plug-in hybride. Elektrisch rijden is beter voor het milieu en de leefomgeving omdat er tijdens het rijden geen uitlaatgassen vrijkomen. Huidige en toekomstige ‘e-rijders’ kunnen voor hun elektrische auto een laadpaal bij hen in de buurt aanvragen. Op deze website leest u hier alles over.

Laadpalen
Elektrische auto’s kunnen aan speciale laadpalen worden opgeladen. Deze zijn te vinden op veel verschillende locaties en steeds meer ook bij parkeerplaatsen aan de openbare weg. Deze laadpalen langs de openbare weg laden een elektrische auto binnen 3 tot 7 uur weer volledig op. Dit gaat veel sneller dan het opladen via een stopcontact. De aansluiting en stekker zijn voor de speciale laadpalen anders.

Openbaar (meestal) niet gratis
De laadpalen zijn openbaar, maar in de meeste gevallen niet gratis. Ze zijn geen eigendom van de gemeente maar worden geplaatst en geëxploiteerd door verschillende (commerciële) aanbieders. Om van een laadpaal gebruik te kunnen maken is veelal een oplaadpas nodig. Er zijn diverse aanbieders die hiervoor abonnementen aanbieden.

Locaties van de laadpalen
Bekijk de locaties van de laadpalen en
ook de nieuw geplande locaties.

Bij de laadpalen staat een bord met een witte P en het onderschrift ‘Opladen elektrische voertuigen’. Alleen elektrische en hybride-auto’s die op de laadpaal zijn aangesloten mogen daar parkeren.

Aanvragen
Openbare laadpalen worden geplaatst en geëxploiteerd door commerciële aanbieders. Particulieren kunnen via de website van deze marktpartijen een aanvraag indienen voor een openbare laadpaal in hun buurt. In Valkenburg aan de Geul verzorgt Allego de plaatsing van laadpalen. U kunt uw aanvraag indienen
.

De aanbieder dient de aanvraag daarna in bij de gemeente. De gemeente toetst de aanvraag aan de beleidsregels voor oplaadinfrastructuur en let daarbij onder andere op spreiding over de gemeente, vindbaarheid, parkeerdruk in de omgeving en eventuele belemmeringen in het openbaar gebied. Na goedkeuring wordt een vergunning verstrekt en een verkeersbesluit genomen. De behandeling van een aanvraag duurt minimaal 16 weken.

Eigen laadpunt

Voor een laadpunt op eigen terrein heeft u geen vergunning nodig. Houdt u er rekening mee dat u geen openbare parkeerplaatsen of parkeerruimte op de openbare weg voor uzelf mag reserveren voor het elektrisch opladen. Ook mag u geen bord plaatsen dat de indruk kan geven dat anderen op deze plek niet hun auto mogen parkeren. Ook voorzieningen vanuit de huisaansluiting over, door of onder openbaar gebied zijn niet toegestaan.