>> Ventweg Nieuweweg

 

Wie kan een bewonersvergunning voor de Ventweg-Nieuweweg aanvragen?

U kunt een bewonersvergunning aanvragen als u ingeschreven staat op een adres dat onderdeel uitmaakt van deze vergunninghouderssector.

De volgende straten/adressen maken onderdeel uit van deze sector:

  • Nieuweweg, even huisnummers 102 t/m 216.

GEVA140614 Ventweg Nieuweweg Valkenburg 800x333px lijn6

revooi parkeren

 

Bezoekersregeling

Met de BezoekersApp kunt u uw bezoek tegen een lager tarief laten parkeren. U koopt vooraf parkeertegoed in. Als er bezoek komt, meldt u het kenteken van uw bezoek aan en af via de BezoekersApp. Dit kan met een computer, smartphone of tablet.

Klik hier voor meer informatie over de bezoekersregeling.

 

Waar mag u of uw bezoek parkeren?

Met de bewoners- en bezoekersvergunning mag u parkeren in de parkeervakken, bestemd voor vergunninghouders in de volgende straten:

  • Nieuweweg: de ventweg parallel aan de Hekerweg.

 

Geldigheid vergunningen

De bewonersparkeervergunning geldt onbeperkt (7 dagen per week, 24 uur per dag) voor de uitgegeven periode.

 

 

Uitzonderingen op het uitgiftebeleid

Voor de adressen Nieuweweg 134 t/m 200 geldt dat zij alleen in aanmerking komen voor 1 vergunning per adres en op kenteken, indien de aanvrager in het bezit is van een geldige gehandicaptenparkeerkaart. Dit in verband met de aanwezigheid van een lager gelegen eigen parkeerterrein dat minder geschikt is voor minder validen.

Voor de adressen Nieuweweg 204 (204 A t/m P) geldt dat de vereniging van eigenaren maximaal 3 vergunningen op kenteken kan aanvragen. Dit vanwege de verplichting om bij de bouw te voorzien in de resterende parkeerbehoefte op eigen terrein en de financiële bijdrage voor uitbreiding van de sector met 3 parkeerplaatsen.