Parkeervergunningen

Nieuwe manier van parkeervergunning aanvragen

Parkeerservice P1 verzorgt de parkeervergunning uitgifte voor de gemeente Valkenburg aan de Geul. Dat doet de gemeente niet zelf. P1 doet dat door gebruik te maken van een webshop waarin u uw kentekens digitaal kunt activeren. Hieronder staan veel vergunningen die u via de webshop van P1 kunt regelen. Van uw bezoek kunt u ook de kentekens aanmelden bij P1. Onze parkeercontroleurs controleren op straat met aangepaste apparatuur het kenteken van een voertuig of deze recht heeft om in een bepaalde sector te parkeren.

Klik hieronder op de vergunning naar uw keuze.

bewonersvergunning

U kunt alleen een bewonersvergunning aanvragen als u ingeschreven staat op een adres dat onderdeel uitmaakt van deze vergunninghouderssector. Via het de webshop van P1 kunt u een bewonersvergunning aanvragen of verlengen en uw kenteken wijzigen. Heeft u vragen over de bewonersvergunning? Bel dan met 088-1261407 (lokaal tarief) of stuur een email naar valkenburg.parkeerservice@p1.nl.

bezoekersregeling

Krijgt u als bewoner in een parkeersector bezoek? Dan kunt u een bezoekersregeling aanvragen. Hieronder leest u op welke wijze u dat kunt doen.

Aanvragen bezoekersregeling

Allereerst gaat u naar de webshop van P1 en vraagt daar toegang tot de BezoekersApp aan. Na goedkeuring van uw aanvraag ontvangt u een e-mail en kunt u de BezoekersApp gebruiken.

De toetsing van de aanvraag vindt plaats aan de hand van de Basisregistratie Personen (BRP).

Bezoekersparkeervergunningen worden verstrekt als parkeertegoed binnen de digitale bezoekersregeling.

Per adres kan maximaal één bezoekersregeling worden aangevraagd. Na goedkeuring ontvangt u een mail met inloggegevens voor uw account in de bezoekers app. Middels deze app kunt u in het vervolg uw bezoek laten parkeren.  klik hier om naar de uitleg van de bezoekers app te gaan.

Wat is de BezoekersApp?

Met de BezoekersApp kunt u uw bezoek tegen een lager tarief laten parkeren. Als er bezoek komt, meldt u het kenteken van uw bezoek aan en af via de BezoekersApp. Dit kan met een computer, smartphone of tablet. Uw bezoek mag dan parkeren op betaalde- en vergunninghouderparkeerplaatsen in uw parkeersector.

BezoekersApp gebruiken
Om uw bezoek aan te melden, opent u de bezoekers app.

U kunt in de bezoekers app uw saldo opwaarderen, uw parkeergeschiedenis bekijken en uw machtigingen beheren. Lees meer over het gebruik in de Handleiding-Bezoekersapp-P1.

Tarieven voor het parkeren van bezoekers

 • Per adres wordt maximaal € 50,- aan bezoekersparkeertegoed per jaar uitgegeven;
 • Het saldo in uw account van de BezoekersApp blijft geldig en verloopt niet;
 • De parkeertijd van uw bezoek wordt afgeschreven per minuut.

Parkeertijden voor het parkeren van bezoekers
De bezoekersregeling geldt van maandag t/m zondag tussen 10.00 uur en 20.00 uur. Na 20.00 uur mag uw bezoek parkeren tot 10.00 uur de volgende dag zonder dat er saldo wordt afgeschreven.
Let op: het kenteken wordt automatisch afgemeld om 20.00 uur. Wilt u vanaf 10.00 uur weer gebruik maken van de digitale bezoekersregeling dan moet het kenteken opnieuw worden aangemeld.

U kunt de eindtijd van uw bezoek vooraf instellen.  Doet u dit niet dan moet u eraan denken om uw bezoek af te melden via de app anders blijft uw saldo lopen totdat u het kenteken weer afmeldt, u geen tegoed meer heeft of tot de eindtijd van de bezoekersregeling (d.w.z. om 20.00 uur).

Voor de afschrijving van parkeertegoed in de volgende sectoren gelden de volgende afwijkende perioden dan wel tijdstippen;

 • Hekerbeek, Daalhemerweg van 10.00 uur tot 19.00 uur, het hele jaar door en;
 • Broekhem-Zuid van 1 april tot 1 november, tussen 11.00 uur en 18.00 uur.

Verhuizen of opzeggen BezoekersApp
Gaat u verhuizen naar een ander gebied of heeft u de BezoekersApp om een andere reden niet meer nodig? Dan kunt u opzeggen via de webshop van P1. U krijgt dan het saldo terug.

Kan ik hulp krijgen?
Lukt het u om de een of andere reden niet om de BezoekersApp te gebruiken of u heeft vragen over de app? U kunt voor telefonische ondersteuning bellen naar 088-12 61 407 (lokaal tarief).

Gehandicaptenparkeerkaart (GPK)

Een gehandicaptenparkeerkaart (GPK) kunt u bij de gemeente aanvragen als u een lichamelijke beperking heeft.

Meer informatie over de gehandicaptenparkeerkaart.

parkeervergunning betaald parkeren

Voor burgers en bedrijven die regelmatig in Valkenburg zijn, kan het voordelig zijn om een parkeervergunning aan te schaffen voor betaalde parkeerplaatsen*. Voor een parkeervergunning voor betaalde parkeerplaatsen kunt u terecht bij de webshop van P1.

* De parkeervergunningen gelden niet voor private terreinen zoals de parkeergarage aan de Daalhemerweg, het parkeerterrein P+R Spoorlaan en het parkeerterrein Kuurpark.

De parkeervergunningen zijn aan te vragen voor 3 sectoren. Klik hieronder op de sector om te zien welke parkeerplaatsen onder de sector vallen en wat de kosten zijn per maand.

Ring-Centrum
De parkeervergunning betaald parkeren ‘Ring-Centrum’ is geldig op onderstaande betaalde parkeerplaatsen:

 • Valkenheim (Burg. Henssingel)
 • Plenkertstraat
 • Aan de Polfermolen
 • Polfermolen (Odapark en Pr. Margrietlaan)
 • Geulpark
 • Langsparkeerplaatsen Spoorlaan
 • Dwarsparkeerplaatsen Daalhemerweg
 • Berkelplein
 • Par’Course I
 • Par’Course II

De kosten bedragen € 70,00 per maand.

Rand-Centrum
De parkeervergunning betaald parkeren ‘Rand-Centrum’ is geldig op onderstaande betaalde parkeerplaatsen:

 • Geulpark
 • Langparkeerplaatsen Spoorlaan
 • Dwarsparkeerplaatsen Daalhemerweg
 • Cauberg

De kosten bedragen € 35,00 per maand.

Werkparkeervergunningen
Een bedrijf of instelling kan een werkparkeervergunning aanvragen. Bedrijven/instellingen komen hiervoor in aanmerking indien wordt aangetoond dat voor het regelmatig uitvoeren van werkzaamheden in de parkeerzone(s) het gebruik en de aanwezigheid van een motorvoertuig onmisbaar is en bovendien de noodzaak van een werkparkeervergunning wordt aangetoond.

Voor een werkparkeervergunning kunt u terecht bij  de webshop van P1. Deze vergunning kost € 9,00 per dag.

Dagparkeervergunning

Eenieder komt in aanmerking voor dagparkeervergunningen.

Voor een dagparkeervergunning kunt u terecht bij  de parkeerapparatuur van het parkeerterrein. De dagparkeervergunning is alleen geldig voor het op de parkeerkaart aangegeven betaald parkeerterrein.

Maandparkeervergunning/werkparkeervergunning voor ambulante diensten

Sociaal en/of economisch gebondenen kunnen in aanmerking komen voor een maandparkeervergunning. Maandparkeervergunningen zijn alleen geldig voor de op de parkeerkaart aangegeven parkeerapparatuurplaatsen.

incidentele jaarvergunning

Incidentele jaarvergunningen zijn voor burgers en bedrijven die regelmatig werkzaamheden voor het algemeen belang uitvoeren. De vergunningen zijn geldig in de vergunninghoudersgebieden en op betaalde parkeerplaatsen, met uitzondering van het Berkelplein. Voor een incidentele jaarvergunning kunt u terecht bij  de webshop van P1. De kaarten kosten 80 euro per jaar.

incidentele dagvergunning

Incidentele dagvergunningen zijn voor burgers en bedrijven die korte tijd werkzaamheden moeten uitvoeren in het centrum of in een vergunninghouderssector. In de vergunning staat de straat benoemd waar geparkeerd mag worden. Voor een incidentele dagvergunning kunt u terecht bij de webshop van P1. Deze vergunning kost € 8,00 per dag.

sport- en recreatiecentrum Polfermolen (abonnementhouders)

Deze vergunning is voor abonnementhouders van het Sport- en recreatiecentrum de Polfermolen. Kosten € 4,16 per maand. Vergunning is maximaal voor één kalenderjaar. Alleen geldig op het betaalde parkeerterrein Polfermolen (Odapark, Prinses Margrietlaan). Wilt u een nieuwe vergunning voor abonnementhouders aanvragen? Dan kunt u hiervoor terecht bij de webshop van P1.

hotelkaarten

Hotelkaarten zijn vanaf 1 mei 2017 niet meer verkrijgbaar. Om het parkeren van uw gasten te regelen kunt u terecht bij P1. Telefoonnummer 088 – 12 61 407 (lokaal tarief).