Parkeervergunningen

Nieuwe manier van parkeervergunning aanvragen

Parkeerservice P1 verzorgt de parkeervergunning uitgifte voor de gemeente Valkenburg aan de Geul. Dat doet de gemeente niet zelf. De papieren vergunningen zijn verleden tijd. Daarvoor in de plaats is de digitale registratie gekomen. P1 doet dat door gebruik te maken van een webshop waarin u uw kentekens digitaal kunt activeren. Hieronder staan veel vergunningen die u via de webshop van P1 kunt regelen. Van uw bezoek kunt u ook de kentekens aanmelden bij P1. Onze parkeercontroleurs controleren op straat met aangepaste apparatuur het kenteken van een voertuig of deze recht heeft om in een bepaalde sector te parkeren.

Klik hieronder op de vergunning naar uw keuze.

bewonersvergunning

U kunt alleen een bewonersvergunning aanvragen als u ingeschreven staat op een adres dat onderdeel uitmaakt van deze vergunninghouderssector. Via het de webshop van P1 kunt u een bewonersvergunning aanvragen of verlengen en uw kenteken wijzigen. Heeft u vragen over de bewonersvergunning? Bel dan met 088-1261407 (lokaal tarief) of stuur een email naar valkenburg.parkeerservice@p1.nl.

bezoekersregeling

Wat is de (digitale) bezoekersregeling? De digitale bezoekersregeling (BezoekersApp) vervangt de kraskaart. U hoeft nu niet meer naar buiten om een kaartje in de auto te leggen. Met de BezoekersApp kunt u uw bezoek tegen een lager tarief laten parkeren. U koopt vooraf parkeertegoed in. Als er bezoek komt, meldt u het kenteken van uw bezoek aan en af via de BezoekersApp. Dit kan met een computer, smartphone of tablet. Uw bezoek mag dan parkeren op betaalde en vergunningparkeerplaatsen in uw parkeergebied.   Aanvragen bezoekersregeling De bezoekersregeling kunt u aanvragen als u woont in een gebied met parkeervergunningen. U gaat daarvoor naar de webshop van P1. Bij de aanvraag moet u direct uw parkeertegoed opwaarderen met €12,50. Per adres kan maximaal één bezoekersregeling worden aangevraagd. Na goedkeuring ontvangt u een mail met inloggegevens voor uw account in de BezoekersApp, waarmee u in het vervolg uw bezoek kunt laten parkeren.   BezoekersApp gebruiken Om uw bezoek aan te melden, opent u de BezoekersApp op http://valkenburg-bezoek.parkeer.nl  U kunt in de BezoekersApp uw saldo opwaarderen, uw parkeergeschiedenis bekijken en uw machtigingen beheren. Lees meer over het gebruik in de Handleiding-Bezoekersapp-P1.   Tarieven

 • Per kalenderjaar kunt u maximaal 500 uur verbruiken;
 • Het saldo in uw account van de BezoekersApp blijft geldig en verloopt niet;
 • De parkeertijd van uw bezoek wordt afgeschreven per minuut.

De bezoekersregeling geldt van maandag t/m zondag tussen 10:00 en 20:00 uur. Uw saldo loopt totdat u het kenteken weer afmeldt. U kunt ook zelf de eindtijd vooraf instellen. Na 20:00 uur mag uw bezoek parkeren tot 10:00 uur de volgende dag zonder dat er saldo wordt afgeschreven. Let op: het kenteken wordt automatisch afgemeld aan het einde van de reguleringstijd. Om vanaf 10:00 uur weer gebruik te kunnen maken van de digitale bezoekersregeling moet het kenteken opnieuw worden aangemeld.   Verhuizen of opzeggen BezoekersApp Gaat u verhuizen naar een ander gebied of heeft u de BezoekersApp om een andere reden niet meer nodig? Dan kunt u opzeggen via de webshop van P1. U krijgt dan het saldo terug.   Kan ik hulp krijgen? Misschien lukt het u nu nog niet om de BezoekersApp te gebruiken, maar met wat hulp wel. In dat geval kunt u bellen naar 088 12 61 407 (lokaal tarief). U krijgt dan telefonische ondersteuning aangeboden.

Gehandicaptenparkeerkaart (GPK)

Algemeen Een gehandicaptenparkeerkaart (GPK) kunt u aanvragen als u een lichamelijke beperking heeft. Een GPK vraagt u aan bij de gemeente. Algemene voorwaarden

 • Gemeenten zijn verplicht om iedere eerste aanvraag voor een GPK voor te leggen aan een keuringsinstantie. Voor gemeente Valkenburg aan de Geul is dat MO-zaak mozaak.nl.
 • MO-zaak beoordeelt uw aanvraag voor verlenging van de GPK of een medische keuring noodzakelijk is.
 • De gemeente neemt de besluiten van de MO-zaak over.

De gehandicaptenparkeerkaart

 • is persoonsgebonden en staat op uw naam.
 • staat niet op kenteken dus u kunt de kaart voor elke auto gebruiken.
 • gebruikt u in Nederland en in alle landen van de Europese Unie (EU). De kaart is ook geldig in sommige andere Europese landen.
 • is te gebruiken volgens de plaatselijke regelgeving voor GPK houders. Controleer de lokale regels voorafgaand aan uw verblijf.
 • is maximaal 5 jaar geldig.

Soorten kaarten Bestuurderskaart U bent lichamelijk beperkt en u kunt zelfstandig een auto besturen. Voorwaarden

 • Zelf kunt u met hulpmiddelen niet zelfstandig een afstand van meer dan 100 meter aan één stuk lopen. Dit is al minstens 6 maanden zo.
 • Blijvend bent u aan een rolstoel gebonden.
 • U heeft andere aantoonbare ernstige beperkingen.
 • U staat als bewoner ingeschreven bij de gemeente Valkenburg aan de Geul.
 • U heeft een geldig rijbewijs.

Wat heeft u nodig? Bij aanvraag bestuurderskaart :

 • 2 recente identieke pasfoto’s
 • kopie rijbewijs

Passagierskaart U bent lichamelijk beperkt en u kunt niet zelfstandig een auto besturen. U bent afhankelijk van een chauffeur. Voorwaarden

 • Voor het vervoer van deur tot deur bent u altijd afhankelijk van een bestuurder.
 • Met hulpmiddelen kunt u niet zelfstandig een afstand van meer dan 100 meter aan één stuk lopen. Dit is al minstens 6 maanden zo.
 • U bent blijvend aan een rolstoel gebonden.
 • U heeft andere aantoonbare ernstige beperkingen.
 • U staat als bewoner ingeschreven bij de gemeente Valkenburg aan de Geul.

Wat heeft u nodig?

 • 2 recente identieke pasfoto’s
 • kopie legitimatiebewijs

U kunt, indien nodig, een combinatie van een bestuurderskaart met een passagierskaart aanvragen.   Gang van zaken Aanvraagformulier aanvragen

 • U komt persoonlijk naar het gemeentehuis en vraagt het aanvraagformulier aan bij de balie van het KCC.
 • Via telefoonnummer 14 043 vraagt u het formulier aan. Wij sturen het u toe.

Let op! Bij een negatief besluit ontvangt u het door u betaalde bedrag niet terug dat u voor de aanvraag van uw GPK heeft betaald. Bedenk dit vóórafgaande aan uw aanvraag voor een GPK. Zie ‘Kosten’.   Aanvraagformulier inleveren

 • Eerste aanvraag.

Na het maken van een afspraak via www.valkenburg.nl kunt u het aanvraagformulier inleveren bij de balie van het KCC in het gemeentehuis.

 • Verlenging

U hoeft géén afspraak te maken, u levert het aanvraagformulier in bij de balie van het KCC in het gemeentehuis of u stuurt het op naar,

Gemeente Valkenburg aan de Geul Postbus 998 6300 AZ Valkenburg

  Na uw aanvraag De gemeente neemt uiterlijk 8 weken na aanvraag een besluit. Hierover wordt u per brief op de hoogte gebracht. Er zijn twee mogelijkheden.

 • U heeft recht op een gehandicaptenparkeerkaart.

De GPK kunt u afhalen bij de balie van het KCC in het gemeentehuis. Hiervoor hoeft u geen afspraak te maken.

 • U heeft géén recht op een gehandicaptenparkeerkaart. Gemaakte kosten voor de keuring worden bij u in rekening gebracht. Bezwaar maken tegen het besluit van de gemeente: in de brief staat hoe u dit kunt doen.

Kosten

 • Geneeskundig onderzoek                           € 235,50
 • Zonder geneeskundig onderzoek                € 36
 • Vervangen van vermiste/ gestolen GPK     € 31

Let op! Bij een negatief besluit ontvangt u het door u betaalde bedrag niet terug dat u voor de aanvraag van uw GPK heeft betaald. Bedenk dit vóórafgaande aan uw aanvraag voor een GPK   Termijn De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.   Gehandicaptenparkeerkaart verlengen Over het algemeen (er zijn uitzonderingen) verloopt uw kaart na 5 jaar. De afhandeltermijn is 8 weken. Wij verzoeken u uw kaart op tijd te verlengen. Zie ‘Gang van zaken’.   Wetgeving/ Landelijke wetten

Waar kunt u in gemeente Valkenburg aan de Geul gratis parkeren? Met een duidelijk zichtbare gehandicaptenparkeerkaart kunt u op de volgende plekken parkeren.

 • Voor onbeperkte duur op alle aangewezen gehandicaptenparkeerplaatsen.
 • Op alle betaalde parkeerplaatsen.
 • Binnen een blauwe zone, parkeren voor onbepaalde duur. U hoeft dus géén gebruik te maken van een blauwe schijf.
 • Op plekken waar een parkeerverbod geldt zonder andere weggebruikers te hinderen. Het is toegestaan maximaal 3 uur te blijven staan met gebruikmaking van uw blauwe schijf.
 • Bewoners van een bewonerssector die ook houder zijn van een GPK kunnen gratis een ontheffing aanvragen. U vraagt deze aan om in de straat waar u woont op een vergunninghouders parkeerplaats met uw GPK te parkeren. Beide kaarten moeten zichtbaar zijn achter de autoruit.

Gehandicaptenparkeerkaart kwijt/ gestolen?

 • Na het maken van een afspraak via www.valkenburg.nl bij de balie van het KCC vult u een vermissingsformulier in.
 • Allereerst aangifte van diefstal doen bij de politie. Na het maken van een afspraak via www.valkenburg.nl bij de balie van het KCC vult u daar een vermissingsformulier in. Neem een kopie van het aangifteformulier mee.

Aan het vervangen van uw GPK zijn kosten verbonden. Zie ‘Kosten’.

parkeervergunning betaald parkeren

Voor burgers en bedrijven die regelmatig in Valkenburg zijn, kan het voordelig zijn om een parkeervergunning aan te schaffen voor betaalde parkeerplaatsen. Voor een parkeervergunning voor betaalde parkeerplaatsen kunt u terecht bij de webshop van P1.   Ring-Centrum De parkeervergunning betaald parkeren ‘Ring-Centrum’ is geldig op onderstaande betaalde parkeerplaatsen:

 • Valkenheim (Burg. Henssingel)
 • Plenkertstraat
 • Aan de Polfermolen
 • Polfermolen (Odapark en Pr. Margrietlaan)
 • Geulpark
 • Langsparkeerplaatsen Spoorlaan
 • Dwarsparkeerplaatsen Daalhemerweg
 • Rolschaatsbaan
 • Berkelplein

De kosten bedragen 70 euro per maand.   Rand-Centrum De parkeervergunning betaald parkeren ‘Rand-Centrum’ is geldig op onderstaande betaalde parkeerplaatsen:

 • Geulpark
 • Langparkeerplaatsen Spoorlaan
 • Dwarsparkeerplaatsen Daalhemerweg
 • Cauberg

De kosten bedragen 35 euro per maand.

ambulante jaarvergunning

Ambulante parkeervergunningen zijn voor de beoefenaars van medische/paramedische beroepen en geestelijke zorg die hulp aan huis verlenen. De kaarten zijn geldig in de vergunninghoudersgebieden en op de betaalde parkeerplaatsen, met uitzondering van het Berkelplein. Voor een ambulante jaarvergunning kunt u terecht bij  de webshop van P1.

incidentele jaarvergunning

Incidentele jaarvergunningen zijn voor burgers en bedrijven die regelmatig werkzaamheden voor het algemeen belang uitvoeren. De vergunningen zijn geldig in de vergunninghoudersgebieden en op betaalde parkeerplaatsen, met uitzondering van het Berkelplein. Voor een incidentele jaarvergunning kunt u terecht bij  de webshop van P1. De kaarten kosten 80 euro per jaar.

incidentele dagvergunning

Incidentele dagvergunningen zijn voor burgers en bedrijven die korte tijd werkzaamheden moeten uitvoeren in het centrum of in een vergunninghouderssector. In de vergunning staat de straat benoemd waar geparkeerd mag worden. Voor een incidentele dagvergunning kunt u terecht bij de webshop van P1. Deze vergunning kost € 8,00 per dag.

sport- en recreatiecentrum Polfermolen (abonnementhouders)

Deze vergunning is voor abonnementhouders van het Sport- en recreatiecentrum de Polfermolen. Kosten € 4,16 per maand. Vergunning is maximaal voor één kalenderjaar. Alleen geldig op het betaalde parkeerterrein Polfermolen (Odapark, Prinses Margrietlaan). Wilt u een nieuwe vergunning voor abonnementhouders aanvragen? Dan kunt u hiervoor terecht bij de webshop van P1.

hotelkaarten

Hotelkaarten zijn vanaf 1 mei 2017 niet meer verkrijgbaar. Om het parkeren van uw gasten te regelen kunt u terecht bij P1. Telefoonnummer 088 – 12 61 407 (lokaal tarief).