Criteria en voorwaarden

Ontheffingen voor het autoluwe centrum kunnen aangevraagd worden via onze webshop. Voor het aanvragen van een ontheffing heeft u als bewoner uw DigiD nodig. Bedrijven kunnen met het KvK nummer een eigen account aanmaken.

Onderstaand treft u een overzicht van alle beschikbare ontheffingen. Klik op de ontheffing van uw keuze voor meer informatie.

Bewonersontheffing met eigen parkeergelegenheid

Deze ontheffing geeft u 24 uur per dag toegang tot het autoluwe centrum. De ontheffing mag gebruikt worden voor het bereiken van uw eigen parkeerplaats(en). Parkeren buiten het eigen parkeerterrein is niet toegestaan.

Zodra u komt aangereden bij een verzinkbare paal wordt het kenteken van uw motorvoertuig gescand. De paal zal vervolgens automatisch naar beneden gaan. U kunt ook de Valkenburgpas, de toegangspas, gebruiken om het autoluwe centrum in te rijden.

Toegangsrecht & identificatiemiddel:

 • 7 dagen per week, 24 uur per dag
 • Kenteken
 • Valkenburgpas

Tarieven en geldigheidsduur:

Gratis.

De bewonersontheffing met eigen parkeergelegenheid is 1 jaar geldig vanaf de datum van afgifte.

Criteria en voorwaarden:

 • Aanvrager staat ingeschreven op een adres dat gelegen is binnen het autoluwe centrum;
 • Bewijs van eigendomsrecht, huurovereenkomst, gebruiksrecht of beschikbaarstelling van het aantal parkeerplaatsen op eigen terrein waarvoor ontheffing wordt aangevraagd;
 • De parkeerplaats op eigen terrein is alleen bereikbaar via een ingang die gelegen is binnen het autoluwe centrum;
 • Het maximaal aantal te verlenen ontheffingen per eigenaar is gelijk aan het aantal aantoonbaar beschikbare parkeerplaatsen op eigen terrein (aantal wordt gecontroleerd);
 • Per parkeerplaats wordt er één ontheffing en één Valkenburgpas (toegangspas) verleend;
 • Het kenteken waarvoor de ontheffing geldt is vrij te bepalen en kan onbeperkt gewijzigd worden.

Verwerkingstijd aanvraag:

De verwerkingstijd van uw aanvraag bedraagt vijf werkdagen. Mocht de verwerking langer duren, dan ontvangt u binnen vijf werkdagen daarover bericht.

Bewonersontheffing zonder eigen parkeergelegenheid

Deze ontheffing geeft u 24 uur per dag toegang tot het autoluwe centrum. Deze ontheffing is bedoeld voor het bereiken van uw eigen woning om aldaar kortstondig in- en/of uit te laden.

Zodra u komt aangereden bij een verzinkbare paal wordt het kenteken van uw motorvoertuig gescand. De paal zal vervolgens automatisch naar beneden gaan.

Toegangsrecht & identificatiemiddel:

 • 7 dagen per week, 24 uur per dag
 • Kenteken

Tarieven en geldigheidsduur:

€ 35 per jaar.

De bewonersontheffing zonder eigen parkeergelegenheid is 1 jaar geldig vanaf de datum van afgifte.

Criteria en voorwaarden:

 • Aanvrager staat ingeschreven op een adres dat gelegen is binnen het autoluwe centrum;
 • De aanvrager dient aan te tonen het motorvoertuig waarvoor een ontheffing wordt aangevraagd, in eigendom te hebben of het gebruiksrecht hierover te hebben. Indien de aanvrager houder is van het voertuig middels een leaseovereenkomst, dient bij de aanvraag een schriftelijke verklaring van de eigenaar te worden overlegd, waarin het gebruiksrecht wordt aangetoond;
 • Tijdelijke kentekenwijzigingen van maximaal 1 week (bijvoorbeeld bij vervangend vervoer) zijn kosteloos mogelijk tot een maximum van 5 x per jaar.

Verwerkingstijd aanvraag:

De verwerkingstijd van uw aanvraag bedraagt vijf werkdagen. Mocht de verwerking langer duren, dan ontvangt u binnen vijf werkdagen daarover bericht.

Bedrijfsontheffing met eigen parkeergelegenheid

Deze ontheffing geeft uw bedrijf 24 uur per dag toegang tot het autoluwe centrum. De ontheffing mag gebruikt worden voor het bereiken van uw eigen parkeerplaats(en). Parkeren buiten het eigen parkeerterrein is niet toegestaan.

Zodra u komt aangereden bij een verzinkbare paal wordt het kenteken van uw motorvoertuig gescand. De paal zal vervolgens automatisch naar beneden gaan. U kunt ook de Valkenburgpas, de toegangspas, gebruiken om het autoluwe centrum in te rijden.

Toegangsrecht & identificatiemiddel:

 • 7 dagen per week, 24 uur per dag
 • Kenteken
 • Valkenburgpas

Tarief en geldigheidsduur:

Gratis.

De bedrijfsontheffing met eigen parkeergelegenheid is 1 jaar geldig vanaf de datum van afgifte.

Criteria en voorwaarden:

 • Uw bedrijf moet gevestigd zijn in het autoluwe centrum;
 • Bewijs van eigendomsrecht, huurovereenkomst, gebruiksrecht of beschikbaarstelling van het aantal parkeerplaatsen op eigen terrein waarvoor ontheffing wordt aangevraagd;
 • De parkeerplaats op eigen terrein is alleen bereikbaar via een ingang die gelegen is binnen het autoluwe centrum;
 • Het maximaal aantal te verlenen ontheffingen per bedrijf is gelijk aan het aantal aantoonbaar beschikbare parkeerplaatsen op eigen terrein (aantal wordt gecontroleerd);
 • Per parkeerplaats wordt er één ontheffing en één Valkenburgpas (toegangspas) verleend;
 • Het kenteken waarvoor de ontheffing geldt is vrij te bepalen.

Verwerkingstijd aanvraag:

De verwerkingstijd van uw aanvraag bedraagt vijf werkdagen. Mocht de verwerking langer duren, dan ontvangt u binnen vijf werkdagen daarover bericht.

Toegangsontheffing hotel winkelgebied

Deze ontheffing geeft uw gasten toegang tot het autoluwe centrum. Zij kunnen met de ontheffing bijvoorbeeld hun bagage laden en lossen bij uw hotel. Deze ontheffing is niet geldig als parkeerontheffing.

Zodra uw gasten komen aangereden bij een verzinkbare paal wordt het kenteken van hun motorvoertuig gescand. De paal zal vervolgens automatisch naar beneden gaan.

Straatnamenoverzicht winkelgebied:

 • Lindenlaan;
 • Poststraat;
 • Jan Deckerstraat;
 • Passage;
 • Louis van der Maesenstraat;
 • Dr Erensstraat;
 • Gosewijnstraat;
 • Sint Pieterstraat;
 • Molenstraat.

Toegangsrecht & identificatiemiddel:

 • 7 dagen per week, 24 uur per dag
 • Kenteken

Tarief en geldigheidsduur:

€ 35 per jaar.

De Toegangsontheffing Hotel is 1 jaar geldig vanaf de datum van afgifte.

Criteria en voorwaarden:

 • Uw hotel is gelegen binnen het autoluwe centrum;
 • Bij de aanvraag dient u aan te geven over hoeveel hotelkamers uw hotel beschikt;
 • Het maximaal aantal te verlenen ontheffingen per hotel is gelijk aan 1,25 x het aantal hotelkamers. Bijvoorbeeld: heeft uw hotel 20 kamers? Dan hebt u recht op 20 x 1,25 ontheffingen, dus 25 ontheffingen (afronding naar boven);
 • Het kenteken waarvoor de ontheffing geldt is vrij te bepalen en onbeperkt te wijzigen.

Verwerkingstijd aanvraag:

De verwerkingstijd van uw aanvraag bedraagt vijf werkdagen. Mocht de verwerking langer duren, dan ontvangt u binnen vijf werkdagen daarover bericht.

Toegangsontheffing hotel historisch centrum

Deze ontheffing geeft uw gasten toegang tot het autoluwe centrum. Zij kunnen met de ontheffing bijvoorbeeld hun bagage laden en lossen bij uw hotel. Deze ontheffing is niet geldig als parkeerontheffing.

Zodra uw gasten komen aangereden bij een verzinkbare paal wordt het kenteken van hun motorvoertuig gescand. De paal zal vervolgens automatisch naar beneden gaan.

Straatnamenoverzicht historisch centrum:

 • Kerkstraat;
 • Pelerinstraat;
 • Bogaardlaan;
 • Grotestraat Centrum;
 • Engelbertstraat;
 • Muntstraat;
 • Berkelstraat;
 • Maternusstraat;
 • Hovetstraat;
 • Avondpoelstraat;
 • De Guascostraat;
 • Walravenstraat;
 • Tienschuurstraat;
 • Neerhem (huisnummers 1 – 23 en 2 – 14).

Toegangsrecht & identificatiemiddel:

 • 7 dagen per week, 24 uur per dag
 • Kenteken

Tarief en geldigheidsduur:

€ 35 per jaar.

De Toegangsontheffing Hotel is 1 jaar geldig vanaf de datum van afgifte.

Criteria en voorwaarden:

 • Uw hotel is gelegen binnen het autoluwe centrum;
 • Bij de aanvraag dient u aan te geven over hoeveel hotelkamers uw hotel beschikt;
 • Het maximaal aantal te verlenen ontheffingen per hotel is gelijk aan 1,25 x het aantal hotelkamers. Bijvoorbeeld: heeft uw hotel 20 kamers? Dan hebt u recht op 20 x 1,25 ontheffingen, dus 25 ontheffingen (afronding naar boven);
 • Het kenteken waarvoor de ontheffing geldt is vrij te bepalen en onbeperkt te wijzigen.

Verwerkingstijd aanvraag:

De verwerkingstijd van uw aanvraag bedraagt vijf werkdagen. Mocht de verwerking langer duren, dan ontvangt u binnen vijf werkdagen daarover bericht.

Incidentele ontheffing winkelgebied (bewoners)

Deze ontheffing geeft u gedurende een bepaalde periode toegang tot het autoluwe centrum. De ontheffing is niet geldig als parkeerontheffing.

Zodra u komt aangereden bij een verzinkbare paal wordt het kenteken van uw motorvoertuig gescand. De paal zal vervolgens automatisch naar beneden gaan.

Straatnamenoverzicht Winkelgebied:

 • Lindenlaan;
 • Poststraat;
 • Jan Deckerstraat;
 • Passage;
 • Louis van der Maesenstraat;
 • Dr Erensstraat;
 • Gosewijnstraat;
 • Sint Pieterstraat;
 • Molenstraat.

Toegangsrecht & identificatiemiddel:

 • Toegang gedurende een vooraf bepaalde periode;
 • Kenteken.

Tarief en geldigheidsduur:

€ 23,50

De incidentele ontheffing Winkelgebied is geldig gedurende de vooraf aangegeven periode.

Criteria en voorwaarden:

 • Wanneer u werkzaamheden/activiteiten moet verrichten in het autoluwe centrum, dient u gemotiveerd aan te tonen dat de werkzaamheden niet kunnen worden verricht binnen de venstertijden (7.00 – 11.00 uur);
 • Tevens dient een motivering geven te worden voor de duur van de ontheffing;
 • Alleen voor kortstondig in- en uitladen;
 • U dient bij de aanvraag het kenteken van het motorvoertuig door te geven;
 • Het kenteken kan niet gewijzigd worden.

Verwerkingstijd aanvraag:

De verwerkingstijd van uw aanvraag bedraagt vijf werkdagen. Mocht de verwerking langer duren, dan ontvangt u binnen vijf werkdagen daarover bericht.

Incidentele ontheffing historisch centrum (bewoners)

Deze ontheffing geeft u gedurende een bepaalde periode toegang tot het autoluwe centrum. De ontheffing is niet geldig als parkeerontheffing.

Zodra u komt aangereden bij een verzinkbare paal wordt het kenteken van uw motorvoertuig gescand. De paal zal vervolgens automatisch naar beneden gaan.

Straatnamenoverzicht historisch centrum:

 • Kerkstraat;
 • Pelerinstraat;
 • Bogaardlaan;
 • Grotestraat Centrum;
 • Engelbertstraat;
 • Muntstraat;
 • Berkelstraat;
 • Maternusstraat;
 • Hovetstraat;
 • Avondpoelstraat;
 • De Guascostraat;
 • Walravenstraat;
 • Tienschuurstraat;
 • Neerhem (huisnummers 1 – 23 en 2 – 14).

Toegangsrecht & identificatiemiddel:

 • Toegang gedurende een vooraf bepaalde periode;
 • Kenteken.

Tarief en geldigheidsduur:

€ 23,50

De incidentele ontheffing Historisch Centrum is geldig gedurende de vooraf aangegeven periode.

Criteria en voorwaarden:

 • Wanneer u werkzaamheden/activiteiten moet verrichten in het autoluwe centrum, dient u gemotiveerd aan te tonen dat de werkzaamheden niet kunnen worden verricht binnen de venstertijden (7.00 – 11.00 uur);
 • Tevens dient een motivering gegeven te worden voor de duur van de ontheffing;
 • Alleen voor kortstondig in- en uitladen;
 • U dient bij de aanvraag het kenteken van het motorvoertuig door te geven;
 • Het kenteken kan niet gewijzigd worden.

Verwerkingstijd aanvraag:

De verwerkingstijd van uw aanvraag bedraagt vijf werkdagen. Mocht de verwerking langer duren, dan ontvangt u binnen vijf werkdagen daarover bericht.

Incidentele ontheffing met parkeren winkelgebied (bewoners)

Deze ontheffing geeft u gedurende een bepaalde periode toegang tot het autoluwe centrum. De ontheffing is niet geldig als parkeerontheffing.

Zodra u komt aangereden bij een verzinkbare paal wordt het kenteken van uw motorvoertuig gescand. De paal zal vervolgens automatisch naar beneden gaan.

Straatnamenoverzicht Winkelgebied:

 • Lindenlaan;
 • Poststraat;
 • Jan Deckerstraat;
 • Passage;
 • Louis van der Maesenstraat;
 • Dr Erensstraat;
 • Gosewijnstraat;
 • Sint Pieterstraat;
 • Molenstraat.

Toegangsrecht & identificatiemiddel:

 • Toegang gedurende een vooraf bepaalde periode;
 • Kenteken.

Tarief en geldigheidsduur:

€ 32,50 + € 8,- parkeerbelasting per dag. Vraagt u voor drie dagen een ontheffing aan, dan betaalt u dus in totaal € 32,50 + (3 x € 8,-), dus in totaal € 56,50.

De incidentele ontheffing met parkeren Winkelgebied is geldig gedurende de vooraf aangegeven periode.

Criteria en voorwaarden:

 • Wanneer u werkzaamheden/activiteiten moet verrichten in het autoluwe centrum, dient u gemotiveerd aan te tonen dat de werkzaamheden niet kunnen worden verricht binnen de venstertijden (7.00 – 11.00 uur);
 • U dient gemotiveerd aan te tonen dat de aanwezigheid van het voertuig in de directe omgeving noodzakelijk is en er geen gebruik gemaakt kan worden van de bestaande parkeermogelijkheden buiten het autoluwe centrum;
 • Tevens dient een motivering geven te worden voor de duur van de ontheffing;
 • U dient bij de aanvraag het kenteken van het motorvoertuig door te geven;
 • Het kenteken kan niet gewijzigd worden.

Verwerkingstijd aanvraag:

De verwerkingstijd van uw aanvraag bedraagt vijf werkdagen. Mocht de verwerking langer duren, dan ontvangt u binnen vijf werkdagen daarover bericht.

Incidentele ontheffing met parkeren historisch centrum (bewoners)

Deze ontheffing geeft u gedurende een bepaalde periode toegang tot het autoluwe centrum. U mag alleen parkeren ter hoogte van de door u opgegeven locatie.

Zodra u komt aangereden bij een verzinkbare paal wordt het kenteken van uw motorvoertuig gescand. De paal zal vervolgens automatisch naar beneden gaan.

Straatnamenoverzicht historisch centrum:

 • Kerkstraat;
 • Pelerinstraat;
 • Bogaardlaan;
 • Grotestraat Centrum;
 • Engelbertstraat;
 • Muntstraat;
 • Berkelstraat;
 • Maternusstraat;
 • Hovetstraat;
 • Avondpoelstraat;
 • De Guascostraat;
 • Walravenstraat;
 • Tienschuurstraat;
 • Neerhem (huisnummers 1 – 23 en 2 – 14).

Toegangsrecht & identificatiemiddel:

 • Toegang gedurende een vooraf bepaalde periode;
 • Kenteken.

Tarief en geldigheidsduur:

€ 32,50 + € 8,- parkeerbelasting per dag. Vraagt u voor drie dagen een ontheffing aan, dan betaalt u dus in totaal € 32,50 + (3 x € 8,-), dus in totaal € 56,50.

De incidentele ontheffing met parkeren Historisch Centrum is geldig gedurende de vooraf aangegeven periode.

Criteria en voorwaarden:

 • Wanneer u werkzaamheden/activiteiten moet verrichten in het autoluwe centrum, dient u gemotiveerd aan te tonen dat de werkzaamheden niet kunnen worden verricht binnen de venstertijden (7.00 – 11.00 uur);
 • U dient gemotiveerd aan te tonen dat de aanwezigheid van het voertuig in de directe omgeving noodzakelijk is en er geen gebruik gemaakt kan worden van de bestaande parkeermogelijkheden buiten het autoluwe centrum;
 • Tevens dient een motivering geven te worden voor de duur van de ontheffing;
 • U dient bij de aanvraag het kenteken van het motorvoertuig door te geven;
 • Het kenteken kan niet gewijzigd worden.

Verwerkingstijd aanvraag:

De verwerkingstijd van uw aanvraag bedraagt vijf werkdagen. Mocht de verwerking langer duren, dan ontvangt u binnen vijf werkdagen daarover bericht.

Incidentele bedrijfsontheffing

Toegangsrecht & identificatiemiddel:

 • Toegang gedurende de werkzaamheden
 • Kenteken

Tarief:

€ 23,50

Criteria en voorwaarden:

 • Wanneer u werkzaamheden moet verrichten in het afgesloten gebied, moet u gemotiveerd kunnen aantonen dat de werkzaamheden niet kunnen worden verricht binnen de venstertijden.
 • Tevens moet u een motivering geven voor de duur van de ontheffing.
 • Afhankelijk van het type werk wordt in overleg bepaald wanneer u het afgesloten gebied in mag rijden.

Geldigheid:

Gedurende werkzaamheden

Incidentele bedrijfsontheffing met parkeren winkelgebied

Deze ontheffing geeft uw bedrijf gedurende een bepaalde periode toegang tot het autoluwe centrum. U mag alleen parkeren ter hoogte van de door u opgegeven locatie.

Zodra u komt aangereden bij een verzinkbare paal wordt het kenteken van uw motorvoertuig gescand. De paal zal vervolgens automatisch naar beneden gaan.

Straatnamenoverzicht winkelgebied:

 • Lindenlaan;
 • Poststraat;
 • Jan Deckerstraat;
 • Passage;
 • Louis van der Maesenstraat;
 • Dr Erensstraat;
 • Gosewijnstraat;
 • Sint Pieterstraat;
 • Molenstraat.

Toegangsrecht & identificatiemiddel:

 • Toegang gedurende de werkzaamheden
 • Kenteken

Tarief en geldigheidsduur:

€ 32,50 + € 8,- parkeerbelasting per dag. Vraagt u voor drie dagen een ontheffing aan, dan betaalt u dus in totaal € 32,50 + (3 x € 8,-), dus in totaal € 56,50.

De incidentele bedrijfsontheffing met parkeren Winkelgebied is geldig gedurende de uit te voeren werkzaamheden.

Criteria en voorwaarden:

 • Wanneer u werkzaamheden moet verrichten in het autoluwe centrum, dient u gemotiveerd te kunnen aantonen dat de werkzaamheden niet kunnen worden verricht binnen de venstertijden;
 • U dient gemotiveerd te kunnen aantonen dat de aanwezigheid van het voertuig in de directe omgeving noodzakelijk is en er geen gebruik gemaakt kan worden van de bestaande parkeermogelijkheden buiten het autoluw centrum.;
 • Tevens dient u een motivering geven te worden voor de duur van de ontheffing;
 • Afhankelijk van de werkzaamheden wordt in overleg bepaald wanneer u het autoluwe centrum in mag rijden.

Verwerkingstijd aanvraag:

De verwerkingstijd van uw aanvraag bedraagt vijf werkdagen. Mocht de verwerking langer duren, dan ontvangt u binnen vijf werkdagen daarover bericht.

Incidentele bedrijfsontheffing met parkeren historisch centrum

Deze ontheffing geeft uw bedrijf gedurende een bepaalde periode toegang tot het autoluwe centrum. U mag alleen parkeren ter hoogte van de door u opgegeven locatie.

Zodra u komt aangereden bij een verzinkbare paal wordt het kenteken van uw motorvoertuig gescand. De paal zal vervolgens automatisch naar beneden gaan.

Straatnamenoverzicht historisch centrum:

 • Kerkstraat;
 • Pelerinstraat;
 • Bogaardlaan;
 • Grotestraat Centrum;
 • Engelbertstraat;
 • Muntstraat;
 • Berkelstraat;
 • Maternusstraat;
 • Hovetstraat;
 • Avondpoelstraat;
 • De Guascostraat;
 • Walravenstraat;
 • Tienschuurstraat;
 • Neerhem (huisnummers 1 – 23 en 2 – 14).

Toegangsrecht & identificatiemiddel:

 • Toegang gedurende de werkzaamheden
 • Kenteken

Tarief en geldigheidsduur:

€ 32,50 + € 8,- parkeerbelasting per dag. Vraagt u voor drie dagen een ontheffing aan, dan betaalt u dus in totaal € 32,50 + (3 x € 8,-), dus in totaal € 56,50.

De incidentele bedrijfsontheffing met parkeren Historisch Centrum is geldig gedurende de uit te voeren werkzaamheden.

Criteria en voorwaarden:

 • Wanneer u werkzaamheden moet verrichten in het autoluwe centrum, dient u gemotiveerd te kunnen aantonen dat de werkzaamheden niet kunnen worden verricht binnen de venstertijden;
 • U dient gemotiveerd te kunnen aantonen dat de aanwezigheid van het voertuig in de directe omgeving noodzakelijk is en er geen gebruik gemaakt kan worden van de bestaande parkeermogelijkheden buiten het autoluwe centrum;
 • Tevens dient u een motivering geven te worden voor de duur van de ontheffing;
 • Afhankelijk van de werkzaamheden wordt in overleg bepaald wanneer u het autoluwe centrum in mag rijden.

Verwerkingstijd aanvraag:

De verwerkingstijd van uw aanvraag bedraagt vijf werkdagen. Mocht de verwerking langer duren, dan ontvangt u binnen vijf werkdagen daarover bericht.

Nood- en hulpdiensten

De nood- en hulpdiensten van de politie, brandweer en ambulance hebben altijd toegang tot het autoluwe centrum.

Ontheffing WMO vervoersindicatie

Deze ontheffing geeft uw mantelzorger 24 uur per dag toegang tot het autoluwe centrum. De ontheffing is niet geldig als parkeerontheffing.

Zodra uw mantelzorger komt aangereden bij een verzinkbare paal, wordt het kenteken van het motorvoertuig gescand. De paal zal vervolgens automatisch naar beneden gaan.

Toegangsrecht & identificatiemiddel:

 • 7 dagen per week, 24 uur per dag
 • Kenteken

Tarieven en geldigheidsduur:

€ 35 per jaar.

De mantelzorgontheffing is 1 jaar geldig vanaf de datum van afgifte.

Criteria en voorwaarden:

 • U staat ingeschreven op een adres dat gelegen is binnen het autoluwe centrum;
 • U bent afhankelijk van mantelzorg;
 • U beschikt niet over eigen vervoer;
 • U beschikt over een WMO-vervoersindicatie;
 • De ontheffing is bedoeld voor het halen en brengen van de bewoners die mantelzorg nodig hebben. Het is niet toegestaan om deze ontheffing als parkeerontheffing te gebruiken.

Overig

Voor overige categorieën neemt u contact op met de gemeente.