Digitaal parkeren per 1 juli 2017 óók in Valkenburg!

Regel vóór 1 juli 2017 digitaal uw parkeervergunning en parkeerontheffing. De papieren versies zijn dan niet meer geldig.

In vogelvlucht staan hier de belangrijkste opmerkingen naar aanleiding van inmiddels gestelde vragen. Voor uitgebreide actuele info: www.bereikbaarvalkenburg.nl.

Kosten parkeren
Voorheen
Voor maximaal € 50,– per jaar kon u 2 boekjes kraskaarten aanschaffen. Dat waren 100 kaarten van 5 uur per kaart. Dat is 500 uur x 60 minuten = 30.000 minuten.

Nu
Voor maximaal € 50,– per jaar kunt u parkeertegoed in minuten aanschaffen. Wij hebben gesteld dat 1 parkeerminuut € 0,00167 kost. Met € 50,00 kunt u 30.000 minuten parkeren.
Uit deze rekensom blijkt dat de kosten gelijk zijn aan de kosten voorheen.

Belangrijkste verschillen tussen de vorige en huidige regeling
Bij de vorige regeling:
– maximaal 5 uur per kaart
– ook al was de parkeertijd korter, de open gekraste tijd telde
– u moest naar buiten om een kraskaart in de auto te leggen

Huidige regeling:
– de minimale en maximale lengte van de parkeerduur is flexibeler geworden: minimaal 1 minuut en maximaal 30.000 minuten
– u betaalt exact de tijd, per minuut, die u kwijt bent bij parkeren. Het wordt direct verrekend met uw saldo aan parkeerminuten.
– uw kenteken(s) kunt u digitaal activeren

Bezoek
Als bewoner van een gebied met parkeervergunningen kunt u voor uw bezoek voor € 50,– per jaar maximaal – één per adres – bezoekersregeling aanvragen. De kentekens kunt u in de webshop van P1 keer op keer wijzigen.

Retour kraskaarten tegen kostprijs (€ 0,50 per kaart)
– maak een afspraak met het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis. Via www.valkenburg.nl of telefoonnummer 14 043.
– neem de overgebleven kraskaarten, uw legitimatiebewijs en pinpasje of rekeningnummer mee op afgesproken tijd.
– via uw pinpasje retourpinnen wij het bedrag terug op corresponderende rekening. Wij kunnen ook op een ander rekeningnummer het bedrag terugstorten.

Retour hotelkaarten tegen kostprijs (€ 8,00 per kaart)
– maak een afspraak met het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis. Via www.valkenburg.nl of telefoonnummer 14 043.
– neem op afgesproken tijd de overgebleven hotelkaarten, uw legitimatiebewijs en rekeningnummer mee waarop wij het bedrag terugstorten.

Controle bewoners en bezoek
Door de handhavers wordt geen onderscheid gemaakt tussen bewoners en bezoek. De frequentie van controleren wordt door het team VTH, in samenspraak met de politie, bepaald.
U kunt 24/7:
– een digitale melding ‘Melding openbare ruime’ doen via www.valkenburg.nl
– voor spoedeisende meldingen telefoonnummer 14 043 bellen.
Bij calamiteiten 0900-8844 of 112 (politie).

Privacy
Persoonsgegevens van burgers zijn privacy gevoelig. De gemeente is verplicht ieders privacy te beschermen.

Reageren is niet mogelijk.