>> Maatregelen bij Fluweelengrot en Gemeentegrot

Eénrichtingsverkeer
De kerstmarkten in de Fluweelengrot en de Gemeentegrot openen op 15 november. Van 13 november tot en met 23 december 2019 worden barriers geplaatst op de Daalhemerweg. Tijdens deze hele periode is het gedeelte Daalhemerweg tussen de Fluweelengrot en de ingang van parkeergarage ’t Centrum éénrichtingsverkeer richting Grendelplein.

Op de Cauberg worden de barriers op de as van de rijbaan geplaatst. Vanaf 16 november is in de weekenden op de Cauberg eenrichtingsverkeer en indien noodzakelijk op doordeweekse dagen in de week vóór kerst. Dan zal er ook verkeersbegeleiding aanwezig zijn. De Cauberg is altijd bereikbaar vanuit het Grendelplein. De bedrijven en de parkeerplaats op de kop van de Cauberg blijven in twee richtingen bereikbaar.

Laden en lossen standhouders
Met de organisatie en de standhouders van de kerstmarkt in de grotten zijn afspraken gemaakt om de verkeerssituatie tijdens het laden en lossen te verbeteren. Het laden en lossen mag niet leiden tot “parkeren” aan de Daalhemerweg. Zo mag het laden en lossen nog slechts aan één zijde gebeuren (kant Fluweelengrot) en slechts binnen een bepaalde zone. De gemaakte afspraken worden geborgd in de evenementenvergunning.

Parkeren
De parkeermogelijkheden voor de sector Daalhemerweg worden tijdelijk uitgebreid naar de parkeerterreinen Berkelplein, Burgemeester Henssingel en Geulpark. Deze tijdelijke uitbreiding geldt van 13 november tot en met 23 december 2019. Ook (aangemelde) bezoekers kunnen gedurende die periode op deze parkeerplaatsen parkeren.

Ophalen vuilnis
Bewoners van de Daalhemerweg worden verzocht om hun huisafval aan de zijde van Parkeergarage ’t Centrum neer te zetten. De ophaaldiensten kunnen dan zo efficiënt mogelijk het afval ophalen.