Verkeer in voetgangerszone historisch en winkelcentrum niet toegestaan

De gemeente krijgt regelmatig klachten dat te pas en te onpas in de voetgangerszone wordt gereden en geparkeerd. Dat is nog mogelijk omdat de automatisch verzinkbare palen nog in de testfase staan. Zo kan dus ook na 11:00 uur nog iedereen toegang krijgen. Dit is echter NIET toegestaan. De bij de verzinkbare palen geplaatste borden geven de venstertijden aan (07.00-11.00 uur). Alleen dan is het gebied toegankelijk voor laden/lossen. Parkeren in de openbare ruimte is ook dan niet toegestaan. Alleen bewoners/ondernemers met een eigen parkeerplaats mogen het gebied permanent inrijden om hun woning/bedrijf te bereiken voor in/uitladen spullen, of voor parkeren op eigen terrein. Gelet op de hoeveelheid meldingen is het team Toezicht en Handhaving van de gemeente gevraagd actief toe te zien op het naleven van de regels. hierop toe te zien.

Vanaf maandag 27 juli zal extra gecontroleerd worden op ongeoorloofd rijden in de voetgangerszone.

Reageren is niet mogelijk.