Wijziging ingangsdatum digitale regeling parkeren voor bezoekers

Vanaf 1 juli 2017 gelden alleen nog digitale parkeervergunningen. Ook de huidige kraskaart maakt dan plaats voor een digitale bezoekersregeling.

Kraskaart langer geldig
Inmiddels heeft een groot aantal inwoners een digitale parkeervergunning en/of bezoekersregeling aangevraagd via ons nieuwe digitale loket of zijn zij bij hun aanvraag geholpen door de telefonische helpdesk. Ook de bezoekersregeling, waarbij aanmelden van bezoek zowel via internet als telefonisch mogelijk is, wordt steeds meer gebruikt.

Toch blijkt dat met name het aanvragen en activeren van de bezoekersregeling soms nog tot problemen leidt. Daarom heeft het College van B&W besloten om de volgende maatregelen te nemen:

• de huidige kraskaarten kunnen tot 1 januari 2018 worden gebruikt;
• kraskaarten kunnen tot die datum worden aangeschaft bij het Klant Contact Centrum (KCC) op het gemeentehuis;
• kraskaarten kunnen daarna bij het KCC ingeleverd worden waarna u geld terug ontvangt.

Met deze aanpassingen wordt een langere periode gecreëerd waarin zowel van de kraskaart als nieuwe digitale bezoekersregeling gebruik gemaakt kan worden. Ook is er dan voldoende tijd om de nieuwe digitale bezoekersregeling aan te vragen en te activeren.

Extra ondersteuning nodig?
Lukt het niet omdat u problemen heeft met het aanvragen van een parkeervergunning of bezoekersregeling? Of bent u niet in staat via internet een aanvraag in te dienen? Dan kunt u contact opnemen met de helpdesk van P1, telefonisch bereikbaar via 088-1261407 (lokaal tarief) of per e-mail via valkenburg.parkeerservice@p1.nl. P1 ondersteunt u graag met uw aanvraag.

Ondersteuning op maat
Lukt het u ook met ondersteuning door de helpdesk niet om bijvoorbeeld de digitale bezoekersregeling aan te vragen of te gebruiken? Dan kunt u bij onze helpdesk aangeven dat u behoefte heeft aan extra ondersteuning op maat. Uw contactgegevens worden dan genoteerd. Op een later moment ontvangt u dan van bericht wanneer en hoe u extra ondersteuning kunt krijgen ondersteunen.

Wist u dat?

Ondanks de invoering van het digitaal parkeren de parkeerautomaten op onze parkeerterreinen zoals gebruikelijk blijven bestaan.

Tot slot wijzen wij u graag nog op een aantal voordelen en opties van de nieuwe bezoekersregeling:

Betalen per minuut: de nieuwe bezoekersregeling rekent per minuut af. Met de nieuwe bezoekers-regeling bent u voordeliger uit voor ieder bezoek dat korter dan 5 uur op bezoek komt.

Verlenen machtiging: de nieuwe bezoekersregeling biedt de mogelijkheid tot het verlenen van machtigingen. De houder van de regeling kan bezoek machtigen op zijn regeling waarna bezoek zichzelf kan aanmelden.

Telefonisch aanmelden: Ook indien u geen toegang tot internet heeft, kunt u gebruik maken van de bezoekersregeling. U kunt uw bezoek telefonisch of per SMS aanmelden.

Voor vragen kunt u contact opnemen met P1 via valkenburg.parkeerservice@p1.nl of via telefoonnummer 088-126 14 07 (lokaal tarief).

Reageren is niet mogelijk.